El nostre objectiu és que et sentis còmode en el nostre lloc web. La protecció de la teva privacitat és molt important per a nosaltres. Per tant, ens agradaria demanar-te que llegeixis amb atenció el següent resum sobre com funciona el nostre lloc web. Pots confiar en un processament de dades transparent i just ja que ens esforcem dia a dia per gestionar les dades de forma segura, acurada i responsable.

Les següents polítiques de privacitat estan destinades a informar-te sobre com fem servir la teva informació personal complint amb les disposicions i requisits de l’Reglament General Europeu de Protecció de Dades

1. IDENTIFICACIÓ.

 • Titular: Sabateria Nadal (des d´ara, “Sabateria Nadal“).
 • NIF: 38667974Y
 • Domicili social: Plaça la Porxada 2, CP.- 08401, Granollers.
 • Correo electrónic: info@sabaterianadal.com
 • Delegat de Protecció de Dades: L’usuari pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a l’domicili a Sabateria Nadal a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades” o a l’correu electrònic info@sabaterianadal.com

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què Sabateria Nadal recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través dels formularis disposats a través de la pàgina web www.sabaterianadal.com (des d´ara, “Lloc Web”), així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Sabateria Nadal.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a Sabateria Nadal.

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis disposats en el Lloc Web són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten aquestes dades o aquests no són correctes no podran atendre les mateixes.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ SABATERIA NADAL LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals recollides seran tractades per Sabateria Nadal acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb Sabateria Nadal a través dels canals disposats per a això en el Lloc Web de Sabateria Nadal.
 • Gestionar les compres efectuades en el marc del Lloc Web, incloent la gestió del pagament i la remissió de la comanda.
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 • Analitzar les seves dades a fi d’elaborar perfils d’usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la seva baixa a Sabateria Nadal, oposant-se o revoqui el seu consentiment.

5. QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ SABATERIA NADAL?

Sabateria Nadal tractarà les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, document nacional d’identitat o número d’identitat d’estranger i imatge.
 • Dades de contacte: domicili, telèfon fix, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web.
 • Dades de navegació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint Sabateria Nadal de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Sabateria Nadal podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. COOKIES, SERVEIS D’ANÀLISI WEB I XARXES SOCIALS

Utilitzem cookies, serveis d’anàlisi web i complements de xarxes socials al nostre lloc web per millorar la teva experiència de navegació. Per consultar la nostra política de cookies, fes click aquí.

7. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El tractament de dades per a l’adquisició de productes per mitjà del Lloc Web serà necessari per al compliment de la relació contractual sorgida entre l’usuari i Sabateria Nadal.

El tractament de les seves dades amb fins de màrqueting, relatiu a béns i serveis propis de Sabateria Nadal i serveis anàlegs per als seus clients, es basarà en l’interès legítim reconegut per la normativa quan l’usuari hagi adquirit béns i / o serveis de Sabateria Nadal. En cas no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari recollit en la normativa actual vigent.

El tractament per a les referides finalitats, es realitzarà sempre previ consentiment de l’usuari o basant-se el referit interès legítim, i serà necessari per a l’atenció de la seva sol·licitud. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Sabateria Nadal a través dels canals següents: mitjançant carta dirigida a Departament de Protecció de Dades de Sabateria Nadal a l’adreça Plaça Porxada, 2, CP.- 08401 de Granollers, Barcelona o mitjançant correu electrònic dirigit a info@sabaterianadal.com.

8. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicades a:

 • Administracions Públiques i autoritats nacionals i / o europees competents, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

9. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L´Usuari:

 • Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita a Sabateria Nadal són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Sabateria Nadal per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Sabateria Nadal o a tercers.

10. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per a les quals Sabateria Nadal tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a béns, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Sabateria Nadal, pot sol·licitar la baixa de l’servei fent clic sobre l’enllaç habilitat a aquest efecte en el propi cos de les esmentades comunicacions comercials o bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@sabaterianadal.com així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes, a través de la casella així disposada al formulari de recollida de les seves dades o indicant-ho mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials enviades.

11. CANVIS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’usuari pot enviar un escrit a Sabateria Nadal, a l’adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@sabaterianadal.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments otorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en Sabateria Nadal s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

12. MESURES DE SEGURETAT.

Sabateria Nadal tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnic-organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat dels seus dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

13. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Per garantir que les nostres directrius de protecció de dades compleixin sempre amb els requisits legals actuals, ens reservem el dret de fer canvis per estar sempre adequats a la legislació vigent.

Contactar
1
Hola, podem ajudar en alguna cosa?
Benvinguts a Calçats Nadal, podem ajudar en alguna cosa?